Edition Summer-Ấn Bản Mùa Hạ 2015-Édition Été **Ser. 2 – Vol. 8 / Page 21 & 22 (Poetry/Thơ)**

  Vòm Trơi  8 - Page 21    Lắng nghe lũ vịt nó kêu.
Cạp đi cạp lại cạp tiêu cái quần.
Quần ông cũng mới lần đầu.
Vá khâu nhiều mảnh sắc mầu mô-đen.

Ông thà làm kiếp dân đen.
Không làm tướng đỏ không chen với đời.
Số ông chẳng được thảnh thơi.
Sao trời đày mãi muôn đời con dân.
Số ông là số thằng bần.
Cho đi chăn vịt chẳng cần giàu sang.
Tồ cha bầy vịt làm ngang
Thóc vàng ăn hết, lại ham thịt Rồng.
Mầy đi mầy rỉa chân ông.
Làm ông chạy té, cái mông sưng vù.

Thì ra mầy tưởng ông ngu.
Ông không đến nỗi lù khù mầy ơi!
Bây giờ ông gắng im hơi.
Đến ngày đến tháng, ông xơi chúng mày.

 

 

 


Leave a Reply