Edition Summer-Ấn Bản Mùa Hạ 2015-Édition Été **Ser. 2 – Vol. 8 / Page 25 (Music/Âm-nhạc)**

Vòm Trơi 8 - Page 25

:Hạ trắng
(Trịnh Công Sơn)
Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay,
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài. .

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này..


One thought on “Edition Summer-Ấn Bản Mùa Hạ 2015-Édition Été **Ser. 2 – Vol. 8 / Page 25 (Music/Âm-nhạc)**

  1. casquette new era/ny Oui, vous nous direz ce que vous penser du livre.... paristyle.fr/index.php?main_page=index&cPath=12

Leave a Reply