Mưa … (..Rain!)

Mưa…

cho đường vắng soi gương..
Ánh đèn loang loáng phố phường thành đôi.

Mưa rơi ướt má, thắm môi,
Mưa trôi mất bóng, lẻ loi chân người…

Mưa khơi giọt lệ, nụ cười,
Mưa rưng xóm nhỏ, mưa ngời đêm vui!

Mưa ơi..! mưa hãy cứ rơi
Nhưng xin mưa chớ làm trôi mộng lành…
Mộng lành..vừa dệt mong manh
Rồi khi mưa tạnh… tan nhanh đó mà

(Mộng lành..vừa dệt mong manh
Cũng theo sương lạnh long lanh… phai tàn…! )

ngọc bích ngân


Leave a Reply