Người Việt Bỏ Phiếu – Vietnamese Voters – Federation Election 2015

Trang chủ

TRANG CHỦ / HOME

WELCOME

Trang www.NguoVietnamese VotersiVietBoPhieu.CA cung cấp các thông tin cơ bản và cần thiết cho cử tri người Việt tại Canada trong cuộc bầu cử liên bang sắp đến vào ngày 19/10/2015.

The www.VietnameseVoters.CA website provides basic and necessary information for Vietnamese Canadian voters in the upcoming federal election on October 19, 2015.

Để biết vùng của mình (riding) và các ứng cử viên trong vùng, xin đánh postal code vào trang web Your list of candidates.

Hiện tại, trong số 308 ghế trong Hạ Viện (Bầu cử 2011), Bảo Thủ có 159 ghế, Dân Chủ Mới 95  ghế, Tự Do 36  ghế, Đảng Xanh 2  ghế, Bloc Québécois 2  ghế, Forces et Démocratie 2  ghế, độc lập 8  ghế, và trống 4  ghế. Xem thêm về Party Standings of the House of Commons.

Trong lần bầu cử 2015 sắp tới, số vùng / số ghế tăng lên thành 338 ghế. Cần thắng 170 ghế mới có được chính phủ đa số. Nếu được nhiều ghế nhất nhưng dưới 170 thì thắng cử nhưng chỉ thành lập được chính phủ thiểu số.

Cuộc Bầu cử Liên bang 2015 bắt đầu ngày 02/08/2015, kéo dài 11 tuần (78 ngày), là cuộc bầu cử dài nhất trong ḷịch sử hiện đại. Thông thường, một cuộc bầu cử kéo dài 37 ngày, với chi phí 25 triệu đô. Mỗi ngày kéo dài sẽ tốn thêm 675 ngàn đô, vì vậy kéo dài ra 78 ngày sẽ tốn hơn 50 triệu đô. Xem thêm Canada election 2015.

Để theo dõi kết quả tình hình thăm dò ý kiến (poll), xin vào trang CBC Poll Tracker.

Xin vui lòng nhấn vào nút dưới đây để xem thêm thông tin về Bầu cử Liên bang 2015 / Please click:

www.Election.ca

cropped-election-l_e.png

Source: http://nguoivietbophieu.ca/