Phản lực SU-24 / Di-ảnh các phi công Nga đã tử vong & còn sống sót

Hai chiến-sĩ đã hy-sinh ... !
– (trái) Đại-úy Phi-công Oleg Peshkov, người lái phản lực SU-24, bị bắn chết khi đang nhảy dù
– (phải) Hải quân Alexander Pozynich đã bị rượt bắn chết khi nhận lệnh hành quân cấp-cứu chiến-hữu

VT Magazine 

Photos of Lt. Col. Oleg Peshkov, left, and sailor Alexander Pozynich
are placed at a monument to Soviet officers outside
Russian Army General Staff headquarters in Moscow,
Nov. 26, 2015.
Peshkov was a pilot of a Russian Su-24 that was shot down by Turkish air forces,
and Pozynick died during a rescue operation. IVAN SEKRETAREV/AP

*******

Image
‘ Turkish jets gave us no warning before shooting !!’ – rescued pilot of downed Russian Su-24

Image

It’s impossible that we violated their airspace even for a second“, Konstantin Murakhtin told RT and other Russian media.
We were flying at an altitude of 6,000 meters in completely clear weather, and I had total control of our flight path throughout.”

Captain Konstantin Murakhtin là một trong hai phi-công lái chiếc Jet SU-24 đã nhảy dù thoát ra khi phản lực bị quân linh Thổ nhị Kỳ hạ bốc cháy.
Vị Chỉ huy ‘Captain Konstantin Murakhtin’ vô cùng may mắn, còn sống sót trong đường tơ kẻ tóc, cho biết:

” Thật là phi lý khi bảo chúng tôi đã vi phạm không phận của họ, dù chỉ một giây!!
Lúc đó, chúng tôi đang bay ở độ cao 6.000 mét trong thời tiết hoàn toàn rõ ràng trong sáng.
Và tôi cũng đang kiểm tra & điều khiển chặt chẻ toàn bộ đường bay của chúng tôi trong suốt khoảng thời gian ấy”

“Máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ đã không hề cảnh báo chúng tôi trước khi bắn hạ jet SU-24 !!! “

VT Magazine

Để xem đầy đủ chi tiết, hình ảnh & Video
( for more picture, Info & Video, click:
=> Các ‘Pilots’ còn sống sót & đã từ trần