Truyện ngắn: Đất Bồi – Chân Hội Đăng

Một bài biết mới …
của một tác-giả thương nhớ về quê nhà, nơi chôn nhau cắt rún của mình,
miệt vườn ruộng bao la bùn đầt , miệt phù sa sông nước mênh mông… Đồng-tháp-mười.
Kính mời các bạn cùng quê hương & cùng đất nước Việt Nam, cùng nhau đọc để cùng hồi tưởng lại dòng nước xưa, vùng đất cũ … Đất Bồi.

An Essay: Đất Bồi. Memories of a man who has written about his nostalgia …Đồng Tháp Mười (Plain of Reeds),
Đồng Tháp is an inland wetland in Vietnam’s Mekong Delta. Most of the wetlands are within Long An Province and Đồng Tháp Province.

Vòm Trơi 11 - Tết 2015 page 15   Vòm Trơi 11 - Tết 2015 page 16