Văn công & Cán bộ Đàm Vĩnh Hưng than van & từ bỏ Mẹ ruột, cho ta thấy….

dam-vinh-hung-dau-to-me

Những điều Lão Hồ Chí Minh dạy:
– Điều thứ nhất: Bán Đứng Tố Quốc!… Đấu Tố Cha Mẹ !

Communism First lesson:
– Betray your Country! Denouce your Relatives !!

Première leçon du Communisme :
Trahissez votre pays! Dénoncez vos proches !!

*****

https://i1.wp.com/www.gospelgifs.com/art_pages_19/images/prayg.gif?resize=128%2C121

Read more:

Đàm Vĩnh Hưng là cán bộ thành phố HCM… có Đảng tịch CSVN…