Hoài Linh bị rừng Cờ Vàng của VNCH Biểu Tình Phản Đối khi vừa đặt chân xuống sân bay của Mỹ, Houston 07-2018 | Vì sao chúng ta Phản Đối Văn Công Hoài Linh?| Hoài Linh thi hành nghị quyết #36 tại đất Mỹ và Hải-ngoại như thế nào?? Sanction Diamond Club’s & any business who hosted Vietnam communist activity such as Hoai Linh, Dam Vinh Hung, etc …

Xem: Biểu tình Tẩy chay hài Hoài Linh là nghệ sĩ ưu tú
của cộng sản xuất hiện tại Houston.

Xem: Hoài Linh CHẠY MẤT DÉP khi vừa đặt chân xuống
sân bay của Mỹ đã gặp phải rừng Cờ Vàng của VNCH…

Xem: Hoài Linh CHẠY MẤT DÉP khi vừa đặt chân xuống
sân bay của Mỹ đã gặp phải rừng Cờ Vàng của VNCH…
—————————————————————————————-

Chống “nghệ sĩ ưu tú cộng sản” Hoài Linh
=> Hoài Linh thi hành nghị quyết 36 tại đất Mỹ và Hải-ngoại như thế nào??
và VÌ SAO ??
– Người dân Houston rất bất bình với sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú cộng sản hoài Linh tối thứ bảy 30 tháng sau 2018 !
– Cuối tuần nó mới đến mà hôm nay cả Houston đã bị chia rẽ.
– Tại sao nó phải cố diễn tại Houston?
– Tại sao Hội đồng Đại diện Cộng Đồng Houston không lên tiếng?
– Tại sao Hội Đồng Giám sát Houston không lên tiếng?
– Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú quy định tại Điều 9 – Nghị định số 89/2014/NĐ – CP, cụ thể:
“1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương;

Image result for Hoài Linh nhận giải Ưu tú
Image result for Hoài Linh nhận giải Ưu tú———————————————————————————————————————————
Xem Thêm: