Edition Summer —- Ấn Bản Mùa Hạ 2015 —- Édition Été ***Ser. 2 – Vol. 8 / Page 1***

Chào mừng quý vị đến với Vom Troi Magazine

Nếu qúy vị có cơ s thương-mại hiện đang hoạt động và muốn liên lạc quảng cáo taị Canada, bao gồm cộng đồng người Việt hải ngoại và các Cộng đồng Quốc tế Ngoại quốc nói hai thứ tiếng Anh và Pháp.
Đặc biệt là những cơ-sở thưnơg-mại trong hai thành phố lớn Montreal và Toronto, thuộc về tiểu bang Québec và Ontario thì xin hảy liên lạc với chúng tôi.

VomTroiMagazine@Gmail.com
www.VomTroiMagazine.net

Vòm Trơi 8 - Page 1bis


Leave a Reply