Edition Summer —- Ấn Bản Mùa Hạ 2015 —- Édition Été ***Ser. 2 – Vol. 8 / Page 3***

 

Let’s learn Vietnamese …! Apprenons le Vietnamien !!

Sách học tiếng Việt được soạn thảo rất công-phu

  • Bằng cả 3 ngôn ngữ Anh-Việt-Pháp, rất tiện lợi cho các em trẻ.
  • Hình ảnh màu sắc mỹ-thuật vui mắt!
  • Những bài tập vui nhộn phù-hợp với thế-hệ hôm nay.
  • Có phần hình tô màu, ca-dao Việt-nam,  bài hát thiếu nhi, … để các em giải trí.
  • Có thể dùng cho người ngoại-quốc cần tập đọc & học tiếng Việt.


Vòm Trơi 8 - Page 3

 


Leave a Reply