Justin Trud. Canada’s prime minister went to the Metro – Tân Thủ Tướng Justin Trudeau “Chu Du Métro”

Trong ngày đầu vừa đắc cử, Tân Thủ tường Canada, Ông Justin Trudeau đã không quên đi một vòng ‘chu du Métro” để thân tình bắt tay & cám ơn các thường dân đã ủng hộ cho Đảng Tư-Do.
Anh chàng nầy tỏ ra rất  hoạt bát, hòa đồng & chịu chơi!
Hy-vọng Canada nói chung, và Québec nói riêng, sẽ có một tương lai khả quan hơn những năm tháng qua … 

VT Magazine
20-Oct-2015