04 Nov 2015, Tân Thủ Tướng Canada nhậm chức / New Prime M. Justin Trudeau is sworn-in at Rideau Hall, Ottawa

Justin Trudeau is officially sworn in as the 23rd Prime Minister of Canada
during a ceremony at Rideau Hall Wednesday.

Lễ nhậm chức của Tân Thủ tướng đắc cử Canada Justin Trudeau.
Vừa diễn ra vào 10 giờ 30 sáng ngày 4/11 (giờ địa phương) tại Rideau Hall, Ottawa, Canada. Rideau Hall là một lâu đài đá được xây dựng từ năm 1838 ở thủ đô Ottawa và là nơi ở của Toàn quyền Canada. Hôm nay, Justin Trudeau đã đọc lời tuyên-thệ bằng cả hai ngôn-ngữ Anh-Pháp…

=> Hình ảnh & video Lễ nhậm chức của Tâm Thủ-tướng J. Trudeau

Click: All about The Ceremony at Rideau Hall

*******

Prime Minister Justin Trudeau’s son Xavier, second from left, looks at his grandmother Margaret’s reaction as the new Liberal prime minister stands before his cabinet with Governor General David Johnston
at Rideau Hall in Ottawa on Wednesday, November 4, 2015.

Justin Trudeau is sworn-in as Canada’s 23rd prime minister during a ceremony
at Rideau Hall in Ottawa November 4, 2015. (Chris Wattie/Reuters)