P 62, 63 Vấn-kế & Giải-tỏa – Edition: Spring 2016 Printemps – Serie 2. Volume 12 – Ấn Bản: Xuân 2016

– 1. Tui có thằng bạn, đúng ra là lão bạn già …. điều làm tui bực bội mỗi khi nghĩ đến, là lão ta hay…

– 2. Tôi là một phụ-nữ kém may mắn ( xin tạm gọi chị Phấn), khi nhỏ đã sớm mồ côi Cha Mẹ …

 

Vòm Trơi 12 - Page 62 Van Ke  Vòm Trơi 12 - Page 63 Van Ke