Ottawa, Canada – Ngày 28, 05, 2016 => Hải Ngoại Biểu Tình Đồng Hành với Đồng Bào Quốc Nội <= Trước tòa Đại Sứ Việt Cộng

Hải Ngoại Biểu Tình Đồng Hành với Đồng Bào Quốc Nội

Để đáp ứng lời kêu gọi Tổng Biểu Tình: ” Người Việt Khắp Nơi cùng xuống đường”
Kính mời đồng bào địa phương và các vùng phụ-cận cùng tham dự:

Biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng: 
Thời gian: Thứ Bảy ngày 28-5-2016
Lúc: 12g30 trưa đến 3g00 chiều
Địa điểm: 55 Mackay St., Ottawa, Ontario 

**********

Lưu ý: Ban Tổ Chức sẽ mướn xa đưa đón đồng bào. Ngòai ra, xin quý đồng hương tự tổ chức thêm các nhóm đi riêng bằng xe nhà để có đông người biểu tình. more “Ottawa, Canada – Ngày 28, 05, 2016 => Hải Ngoại Biểu Tình Đồng Hành với Đồng Bào Quốc Nội <= Trước tòa Đại Sứ Việt Cộng"

Ngư Dân miền Trung – ( Lời Cám Ơn 2) – Ngọc Bích Ngân

Ngư Dân Miền Trung – Lời Cám Ơn 2

Tại nơi yên nghĩ của Thân-phụ tôi, nghĩa-trang  “Repos Saint Francois”, cũng là nơi đã diễn ra buỗi lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận năm nay.

  Ba ngày, đã trôi qua lặng lẽ…

 Ba ngày đã trôi qua, chẳng lặng lẽ mà lại vô cùng bập bùng, sôi sục, ở quê nhà, nơi lòng dân Việt tôi đang dậy sóng gió.

   Vì đâu ra nông nổi?

…. ( Xin bấm vào hình để đọc tiếp. Cám ơn)

Người ta Trung Cộng