Ngư Dân miền Trung – ( Lời Cám Ơn 2) – Ngọc Bích Ngân

Ngư Dân Miền Trung – Lời Cám Ơn 2

Tại nơi yên nghĩ của Thân-phụ tôi, nghĩa-trang  “Repos Saint Francois”, cũng là nơi đã diễn ra buỗi lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận năm nay.

  Ba ngày, đã trôi qua lặng lẽ…

 Ba ngày đã trôi qua, chẳng lặng lẽ mà lại vô cùng bập bùng, sôi sục, ở quê nhà, nơi lòng dân Việt tôi đang dậy sóng gió.

   Vì đâu ra nông nổi?

…. ( Xin bấm vào hình để đọc tiếp. Cám ơn)

Người ta Trung Cộng