Formusa đền 2.42 Tỷ USD cho Việt Nam, thay vì 500 triệu USD như lời chính quyền CSVN loan báo trước đây

‘ Formosa Plastics Group đã chi hơn 300 tỷ đô la Đài Loan, đầu tư vào các nhà máy thép tại tỉnh Hà Tĩnh Việt Nam, không sản xuất, phải trả 16,1 tỷ nhân dân tệ… “

VT Magazine- NBN Chú thích thêm::

– Câu trước, hãng xưởng Đài Loan thì dĩ nhiên đầu tư theo tiền tệ Đài Loan, Tân Tài tệ => (300 tỷ đô la Đài Loan)

– Câu sau, vì họ đã xem như nước Việt Nam là một tỉnh của Trung-quốc, nên Fomusa đền bổi tính theo tiền tệ của Trung-quốc cũng không có chi là lạ => ( 16.1 Nhân Dân Tệ)

Bài báo đã viết rất kỹ lưỡng …

Tất cả những :

– Chi tiết – Bài báo – Hình ảnh – Video – Thông tin
vv…    về khoản tiền…  2.42 Tỷ  USD! Formosa bồi thường cho Việt Nam :

Xin ‘click’ vào đây ==> : Formosa đền 2.4 Tỷ Dollars Mỹ-kim!

http://www.tealounge.info/viewtopic.php?f=54&t=1568&sid=15e3ff343ff8ee14ae34addd176c7df5