*** Independence Day -July 04th-Ngày Độc lập Hoa Kỳ ***

***Ngày Độc lập Hoa Kỳ***
Independence Day 
July 04th Jour de l’Indépendance  

Independence Day of the United States, also referred to as the Fourth of July or July Fourth in the U.S.,
is afederal holiday commemorating the adoption of the Declaration of Independence on July 4, 1776, by the Continental Congress declaring that the thirteen American colonies regarded themselves as a new nation, the United States of America, and no longer part of the British Empire.

Tại Hoa Kỳ, Ngày Độc Lập, còn gọi là 4 tháng 7 (the 4th of July),
là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký vào năm 1776.
Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời, bắn pháo hoa, họp mặt gia đình, hòa nhạc, ăn thịt nướng (BBQ), ăn ngoài trời (Picnik), chơi bóng chày (Baseball) & nhiều buổi lễ công cộng.

Fireworks over the Capitol building, WashingtonD.C

Independence Day is commonly associated with fireworks,parades, barbecues, carnivals, fairs, picnics, concerts, baseball games, family reunions, and political speeches and ceremonies, in addition to various other public and private events celebrating the history, government,
and traditions of the United States. Independence Day is the National Day of the United States…

During the American Revolution, the legal separation of the Thirteen Colonies from Great Britain occurred on July 2, 1776, when the Second Continental Congress voted to approve a resolution of independence that had been proposed in June by Richard Henry Lee of Virginia declaring the United States independent from Great Britain rule. After voting for independence, Congress turned its attention to the Declaration of Independence, a statement explaining this decision, which had been prepared by a Committee of Five, with Thomas Jefferson as its principal author. Congress debated and revised the wording of the Declaration, finally approving it on July 4

 

Lịch sử

Từ năm 1777, pháo hoa đã được đốt để đón mừng ngày lễ.
Tuy ngày 4 tháng 7 đã được kỷ niệm từ lâu, nhiều người cho rằng ngày này không chính xác. Trong cuộc Chiến tranh Cách mạng, những người thuộc địa ở vùng Tân Anh (New England
) đã đấu với Anh từ tháng 4 năm 1775. Kiến nghị đầu tiên trong Quốc hội Lục địa để giành độc lập được đưa ra trong ngày 8 tháng 6. Sau khi có nhiều bàn cãi, Hội nghị đã bí mật nhất trí bầu (12-0) đòi độc lập từ Đế quốc Anh trong ngày 2 tháng 7. Hội nghị sau đó sửa đổi văn bản tuyên ngôn cho đến sau 11 giờ ngày 4 tháng 7, khi 12 thuộc địa bầu chấp nhận và đưa ra một phiên bản chưa ký cho các nhà in. (New York không bầu trong cả hai cuộc). Philadelphia đón mừng Tuyên ngôn bằng cách đọc nó với công chúng và đốt lửa mừng trong ngày 8 tháng 7. Mãi đến ngày 2 tháng 8 thì một phiên bản sạch mới được các thành viên trong hội nghị ký, nhưng vẫn giữ bí mật để họ khỏi bị quân Anh đánh trả đũa.

John Adams, được Thomas Jefferson cho là một trong những người quan trọng nhất trong phía đòi độc lập, viết thư cho vợ Abigail trong ngày 3 tháng 7 rằng ông tin rằng ngày 2 tháng 7 sẽ được kỷ niệm làm ngày độc lập trong các thế hệ tới. Ông đã sai hai ngày. Tuy biểu quyết trong ngày 2 tháng 7 là việc quyết định, ngày 4 tháng 7 là ngày được viết trong bản tuyên ngôn.

 

 

Pix #1 – The Statue of Liberty National Monument, and July 4th fireworks/ New York Harbor, New York City, USA.
Pix #2- Spectators watching the parade on both sides of Constitution Avenue/ Falun Gong practitioners join the 4 th of July Parade in Washington D.C.
Pix #3- Fireworks illuminate the sky above pier 39 in San Francisco southeast of the north tower of the Golden Gate Bridge/ 4th July celebrations.

 

*******

Le Jour de l’Indépendance (en anglais : Independence Day ou Fourth of July) est la Fête Nationale des États-Unis commémorant la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, vis-à-vis du Royaume de Grande-Bretagne.

Ce jour est l’occasion de fêtes et de cérémonies célébrant l’histoire du pays, son gouvernement et ses traditions. Se déroulent notamment des feux d’artifice, des défilés (appelés « parades »), des barbecues, des pique-niques, des matchs de baseball, etc.

 

Bien que le 4 juillet soit une sorte d’icône pour les Américains, certains clament que la date est arbitraire. Les Néo-Anglais se sont battus contre les Britanniques dès avril 1775. La première motion concernant l’indépendance a été faite le 4 juin 1776 au Congrès continental. Après de longs débats, le Congrès vota de façon unanime, mais secrètement, l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne le 2 juillet (la Lee Resolution), et désigna Thomas Jefferson pour écrire une ébauche de déclaration. Le Congrès retravailla l’ébauche jusqu’à peu après 11 heures, le 4 juillet, quand treize colonies votèrent pour son adoption (New York s’est abstenu des deux votes) et donnèrent une copie aux imprimeurs signée seulement par John Hancock, le Président du Congrès, et le secrétaire Charles Thomson.