Bài phát biểu của Hoàng tử William tại hội nghị Quốc tế: Mua bán Động vật hoang dã Bất hợp pháp, lần thứ 3/ A speech by Prince William at the third International Illegal Wildlife Trade conference -in HaNoi, Communist Socialist of VN…

A speech by Prince William at the third
International Illegal Wildlife Trade conference
Bài phát biểu của Hoàng tử William tại Hội nghị quốc tế về
việc mua bán Động vật hoang dã Bất hợp pháp,  lần thứ 3!

Watch The Duke of Cambridge call for action to better protect endangered animals by shunning the use of rhino horn and other Illegal Wildlife Trade products at the IWT Conference 2016 in Hanoi, Vietnam ((November 17, 2016)

https://i2.wp.com/cdn.static.tuoitre.vn/2016/11/OS85tUGL.jpg?resize=735%2C379
Britain’s Prince William walks on stage before giving his speech at the Conference on illegal wildlife..
Hoàng tử William bước lên khán đài , trước khi bài phát biểu quan điểm qua bài diễn-văn tại Hội nghị về động vật hoang dã bất hợp pháp..

Vietnam's Minister of Agriculture Nguyen Xuan Cuong, left, and Britain's Prince William, Duke of Cambridge, right, listen to a speech at an international conference on illegal wildlife trade in Hanoi, Vietnam, Nov. 17, 2016.Vietnam’s Minister of Agriculture Nguyen Xuan Cuong, left, and Britain’s Prince William, Duke of Cambridge, right, listen to a speech at an international conference on illegal wildlife trade in Hanoi, Vietnam, Nov. 17, 2016.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam,  Nguyễn Xuân Cường, bên trái, và Hoàng tử William của Anh Quốc, Công tước xứ Cambridge, phải, đang lắng nghe một bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về thương mại động vật hoang dã bất hợp pháp ở Hà Nội, Việt Nam, 17 tháng 11 năm 2016.

https://i1.wp.com/i3.mirror.co.uk/incoming/article9279367.ece/ALTERNATES/s615b/The-Duke-Of-Cambridge-Visits-Vietnam-Day-2.jpg?resize=503%2C505
Prince William, Duke of Cambridge meets a rhino as he attends the
3rd International Conference.
Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge bắt tay chú ‘tê giác’
khi ông tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3. 

https://i0.wp.com/d.ibtimes.co.uk/en/full/1567713/prince-william.jpg?w=1200&ssl=1
Britain’s Prince William, Duke of Cambridge poses with an activist dressed as a white rhinoceros after delivering a speech at the Hanoi conference.
Hoàng tử William của Anh, Công tước xứ Cambridge đứng chụp hình lưu-niệm với một nhà hoạt động, hóa trang như một con tê giác trắng, sau khi phát biểu tại hội nghị Hà Nội.


One thought on “Bài phát biểu của Hoàng tử William tại hội nghị Quốc tế: Mua bán Động vật hoang dã Bất hợp pháp, lần thứ 3/ A speech by Prince William at the third International Illegal Wildlife Trade conference -in HaNoi, Communist Socialist of VN…

  1. Trackback: cheap nba 2k17 mt pc
    cheap nba 2k17 mt pc i'm able to find numerous great answers if i have trouble!...

Comments are closed.