Lê Đinh Hùng ; Võ Văn Thuận! – Hùng Cửu Long ; Võ Phu Đổng!

Trong lúc cầu nguyện cho Cha J.B. Nguyễn Đình Thục và những Giáo-dân, nạn nhân trong cuộc  tranh đấu cho Công-lý ngày 14 -Feb-2017 …
Ngước mắt nhìn lên Thập-tự -giá, lòng chợt liên tuởng về một chuyện, không biết là vui hay buồn .. Xin được minh-họa lại bằng hình và  những lời chú giải …

Trân trọng,
NBN / 16/fev/2017