Cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành ‘rầy’ Ngài Đào Minh Quân… và những bước tiếp nối sau ngày Tổng Biểu Tình 5/3/2017 – Tù nhân thế kỷ Phạm văn Thành là ai?

Image result for VNCH flag

07/ Mars/ 2017: Tiêu và tích cực 5.3, bước tiếp nối!

**********

Tù nhân thế kỷ Phạm văn Thành là ai?

Nguồn các Hình ảnh: Thư Viện Phạm Văn Thành

Paris ngày 26 tháng 5, 1999

Tôi, Phạm văn Thành, 40 tuổi,

quê quán Biên Hòa, gia đình gốc Công giáo di cư năm 1954.
Làm quen với sinh hoạt chiến đấu chống Cộng sản từ khi mới thoát khỏi tuổi thiếu niên, 1977, cùng với các bậc cha chú trong Phong trào Kháng chiến Liên Tôn, địa bàn hoạt động là Miền Đông (Long Khánh, Biên Hoà, Thủ Đức…)

Năm 1982 vượt biển, tham gia lực lượng kháng chiến của tướng Hoàng Cơ Minh từ Phi Luật Tân, dưới quyền chỉ đạo của chiến hữu Kim Sơn, Thành bộ trưởng Bộ Đặc biệt Palawan, với nhiệm vụ chìm.

Đến Pháp năm 1983, hoạt động toàn thời gian cho Tổ chức Phong trào Kháng chiến Liên Tôn (MTQGTNGPVN) từ năm 1984 đến 1988, không nhận bất cứ một khoản lương nào của Mặt trận (MT) ngoại trừ khoản tiền 400 đô-la vào đầu năm 1985 do Chiến hữu Cao Văn giao tận tay để chia xẻ chi phí đi đường cho công tác Hòa Lan, Đan Mạch, một công tác kéo dài suốt 5 tháng với nhiệm vụ thành lập lại cơ sở MT tại Hòa Lan, lúc đó đã tan nát 90% sau cơn bão tố niềm tin xảy ra cuối năm 1984 giữa hai vị lãnh đạo cao cấp nhất thời bấy giờ, ông Hoàng Cơ Minh và ông Phạm Văn Liễu….  ==> Đoc Tiếp Bài Nầy 


Paris khuya 27 tháng 4 năm 1999
PHẠM VĂN THÀNH
12 Place Des Canuts 95100
Argenteuil, France


Franfurt 1985 Nguyễn Kim (Hườn) vest trắng. Kỹ sư Nguyễn Quảng Văn cạnh Nguyễn Kim, cạnh Nguyễn Quảng Văn là Võ Sĩ Hùng, bị xử tử tại chiến khu Ubon 89/90.
Ngoài cùng (trái) là Phạm văn Thành.

**************