12/03/2017-Tổng Biểu Tình lần #2 Sài-Gòn Bùng Phát Mạnh Mẽ – Nước mắt vị Cha già thương Quê-hương, xót đất Tổ …

Đồng bào ơi …

Tổng Biểu Tình,
Đã có lần 2, ắt sẽ có lần 3, lần 4, 5, … 100!! cho đến khi nào Cộng-sản cúi đầu van xin sụp đổ …
Với nụ cười ngời sáng trên môi, chúng ta hãy luôn vững lòng trong Niềm-tin tìm lại Tự-do & Chân-lý.
Đồng bào ơi …Hãy hăng say làm cho quân-dữ khiếp vía run sợ!!!!
                                    Vì thật-sự, chúng đang …bàng hoàng run rẫy ..!!

VomTroi Magazine-NBN
Oratoire Saint Joseph, Montréal.
12 Mars, 2017 – 7:03 p.m.

Tổng Biểu Tình 12/3/2017
Bùng phát mạnh mẽ tại Sài Gòn, giới trẻ khí thế sôi sục. Chính quyền bất lực..

Tổng Biểu Tình 12/3/2017 Hàng ngàn giáo dân bao vây FORMOSA 

Tổng Biểu Tình 12/3/2017 Người Việt Vancouver giận dữ bao vây Lãnh sự quán Việt Cộng đòi giải thể FORMOSA và ủng hộ đồng bào trong nước 

AN NINH CHÌM NỔI DÀY ĐẶC QUẬN 1 Sài Gòn! 
Lắng nghe Phạm Văn Thành tường trình, góp-ý kiến, quan điểm, vv :
“..Sài Gòn linh mục Lý bị an ninh trực buồng 24/24. Hà nội đã nổ ra được, Saigon hãy tách nhóm 10 , 20 người , ra vùng ngoài quân 1 mà biểu dương …”

12-03-17
Những gịot nước mắt KHÓC CHO TỔ QUỐC của Linh-mục
TADEO NGUYỄN VĂN LÝ
12-03-17 LINH MỤC TADEO NGUYỄN VĂN LÝ LÊN TIẾNG SAU MỘT ĐÊM BỊ CANH GIỮ

Đọc thêm:
– Tổng Biểu tình 12.3 thắng lợi: Sài gòn bùng phát mạnh mẽ, giới trẻ sục sôi, Chính quyền bất lực.
– HÀNG NGÀN GIÁO DÂN VN MẠNH MẼ KIÊN TRI TỔNG BIỂU TÌNH NGÀY 12-03-2017 ĐÒI HỎI TỐNG XUẤT FORMOSA