Report: 150th Canada Day July 1st, 2017 in Canada’s Capital – Tường trình về ngày Lễ Quốc-khánh Canada tại Thủ đô Ottawa | 150 năm thành lập / Video & Pix…

 Ottawa’s Canada Day 150th celebration – July 1st, 2017
Canada Day Celebrations | July 1, 2017
Canada Day Celebrations | July 1, 2017

Prime Minister Justin Trudeau gives Canada Day speech on Parliament Hill – July 1, 2017
Thủ tướng Justin Trudeau đọc diễn văn mừng ngày Lễ Quốc-khánh tại Đồi Nghị-viện
 
Pháo hoa rực sáng trên nền trời thủ đô Canada, đón mừng Lễ Quốc-khánh, Ottawa 2017.

*******

People take shelter from the rain on Parliament Hill as the Centennial Flame burns in Ottawa during Canada 150 celebrations on Saturday.
People take shelter from the rain on Parliament Hill as the Centennial Flame burns in Ottawa during Canada 150 celebrations on Saturday. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press).
Mọi người đang trú mưa nơi ‘Parliament Hill’ trong khi ngọn ‘Lửa bách niên’ vẫn đang bùng rực rở, Ottawa 2017.

Prime Minister Justin Trudeau poses for a selfie with a young visitor to Parliament Hill on Canada Day. Photo by: Blair Gable/Reuters.
Thủ tướng Justin Trudeau chụp hình lưu-niệm với một du khách trẻ tuổi đến viếng ‘Parliament Hill’ trong Ngày Lễ Canada. Ottawa 2017

Canada Day 20170101

Members of the public celebrate at the Peacekeeping Monument on Canada Day in Ottawa on Saturday, July 1, 2017.
( Patrick Doyle/The Canadian Press).

Quần chúng tập tụ tại Đài tưởng niệm ‘Bảo vệ Hòa bình’ để kỷ-niệm ngày Lễ Canada.  Sáng thứ Bảy 1 tháng 7 năm 2017, thủ đô Ottawa.

line up at elgin entrance saturday A huge crowd waits to get into the Parliament Hill grounds for Canada Day festivities on Saturday. People waited for hours to get inside. (David Corrigan/CBC)

Một đám đông khổng lồ đang chờ đợi để được vào khu vực Parliament Hill để tham dự  ngày Lễ Quốc-khánh của Canada vào ngày thứ bảy vừa qua.
Mốt sốngười đả phải đứng đợi hàng giờ để vào bên trong.

People look on during the Canada Day noon hour show on Parliament Hill in Ottawa on Saturday, July 1, 2017. Many waited hours in line to get in.
People look on during the Canada Day noon hour show on Parliament Hill in Ottawa on Saturday, July 1, 2017. Many waited hours in line to get in. (Justin Tang/THE CANADIAN PRESS).
Mọi người nhìn xem chương trình vào giờ trưa, vào ngày Lễ  Canada ở tại Parliament Hill, Ottawa vào ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017. Nhiều người đã phải đợi hàng giờ đồng hồ để được vào.|

****