XãHộiChủNghĩa Việt-Nam trong danh sách những quốc-gia hạn chế hoặc thù nghịch với Tôn-giáo..!|Top 10 Non-Religious Countries Hostile to Christians!!

Top 10 Non-Religious Countries Hostile to Christians: Pew

An extensive study of the nations of the world and their individual relationships with religion has found that Islam is the world’s most common state religion, and listed the 10 non-religious nations that are hostile toward Christianity and other religious institutions.

Pew designated a listing for non-religious nations which it said are actively hostile toward religious institutions, featured in alphabetical order: Azerbaijan, China, Cuba, Kazakhstan, Kyrgyzstan, North Korea, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Vietnam.

Pew noted that China’s Communist Party deploys a “heavily restrictive or even hostile state relationship with religion, strictly regulating and monitoring religious institutions.”

It also pointed out that several of the countries on the list are former Soviet Union republics, which have maintained policies hostile to religion even after gaining independence…. (read more about thic article)

Khoảng 300 tín đồ Ki tô giáo Nam Hàn cầu nguyện và van xin Trung Quốc đừng gửi những người Bắc Triều Tiên bị bắt giữ ở Trung Quốc trở lại miền Bắc! Họ nói rằng những người ấy có thể bị tử hình sau khi hồi hương.
Christians pray for starving North Koreans during a prayer session in Seoul March 1, 2012. About 300 South Korean Christians also asked China not to send North Koreans detained in China back to the North, saying the North Koreans might be executed after their repatriation. (PHOTO: REUTERS/KIM HONG-JI)

********

Việt Nam trong danh sách hạn chế hoặc thù nghịch với tôn giáo.

( VOA- 05 Oct, 2017) Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia hoặc kiểm soát chặt chẽ đối với những định chế tôn giáo hoặc thực sự thù nghịch đối với tôn giáo, theo một phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington vừa công bố.

Trong danh sách, ngoài Việt Nam còn có Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và một vài nước Cộng hòa thuộc Xô Viết cũ.

Theo Pew, tại các nước này, “chính phủ tìm cách kiểm soát việc hành đạo, việc thể hiện tín ngưỡng nơi công cộng và kiểm soát hoạt động chính trị của những tổ chức tôn giáo.”

Vẫn theo cuộc khảo sát của Pew, hầu hết 43 nước có quốc giáo đều ở Trung Đông và Bắc Phi với đa số theo Hồi Giáo.

Cứ 5 nước thì có hơn 1 nước có quốc giáo chính thức, đa số là những nước Hồi Giáo. Tỷ lệ các nước có một tôn giáo được tôn sùng là 1/5.

53% các quốc gia không có tôn giáo chính thức hay tôn giáo được ưa chuộng, và 10 nước (5%) thù ghét tôn giáo.

Hầu hết 43 nước có quốc giáo thuộc vùng Trung Đông và Bắc Phi, với một nhóm nhỏ tại Bắc Âu. Hồi Giáo là tôn giáo chính thức của 27 nước tại châu Á và tiểu vùng Sahara châu Phi cũng như Bắc Phi và Trung Đông.

13 nước-trong đó có 9 nước tại châu Âu- là những nước chính thức theo Cơ Đốc Giáo, hai nước (Bhutan và Campuchia) có quốc giáo là Đạo Phật, và Israel chính thức là một quốc gia Do Thái giáo. Không có quốc gia nào quốc giáo là Hindu.

Phúc trình của Pew nói: “Trong một số trường hợp, quốc giáo phần lớn đóng vai trò nghi lễ.”

“Thêm vào đó những quốc gia với những tôn giáo được nhà nước hỗ trợ thường có khuynh hướng có những qui định khắc nghiệt về việc hành đạo, trong đó có việc hạn chế hay cấm những tổ chức tôn giáo thiểu số.”

Cơ Đốc Giáo là tín ngưỡng được ưa chuộng của 28 trong số 40 quốc gia có một tôn giáo được ưa chuộng.

( Nguồn The Guardian/PEW)


Pew Research Center In 10 countries, the state either tightly regulates all religious institutions or is actively hostile to religion in general. These countries include China, Cuba, North Korea, Vietnam and several former Soviet republics – places where government officials seek to control worship practices, public expressions of religion and political activity by religious groups.

14-480x450 (2)

John Paul II, the last pope to meet the Dalai Lama