Thời gian chờ đợi khi mua súng có thể cứu được hàng trăm sinh mạng mỗi năm! Nghiên-cứu từ Đại-học Harvard. | Gun waiting periods could save hundreds of lives a year, study from Harvard Business School says ….

Gun waiting periods could save hundreds of lives a year, study says 

By Michael PriceOct. 16, 2017 , 3:00 PM | sciencemag.org

More than 33,000 Americans die each year in gun-related incidents, including accidents, homicides, and suicides, about as many as in vehicle accidents. But regulations that place limits on the sale and ownership of firearms vary widely from state to state, and it’s unclear which measures might actually prevent gun violence. Some research from other countries has suggested that a “cooling off” period between... (click here to read more about this article)

*** Khi mua súng, thời gian chờ đợi được có súng có thể cứu được hàng trăm sinh mạng mỗi năm, theo nghiên cứu. *** 

Sẽ thật may mắn, nếu bạn có thể tìm ra về một vấn đề lập-pháp gây nhiều tranh cãi hơn là những việc bạo lực về súng – ít nhất là ở Hoa Kỳ!

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được tài trợ bởi ‘Harvard Business School’ vừa cho thấy một chính sách mới, rằng – một khoảng thời gian chờ đợi bắt buộc, giữa lúc mua bán một khẩu súng cho đến khi giao hàng – sẽ có thể cứu sống hàng trăm sinh mạng ở Hoa Kỳ mỗi năm, nếu luật nầy được thực hiện trên toàn quốc.

Tuy không tham gia vào việc nghiên cứu mới này, nhưng bà Margaret Formica, một nhà nghiên cứu về sức khoẻ cộng đồng tại Đại học Bang New York ở Syracuse, cũng đã phát biểu: “Tuyệt đối! nghiên cứu này chứng tỏ mối liên hệ mạnh mẽ giữa thời gian chờ và những tử vong do súng gây ra! Xem xét về vấn đề nầy này sẽ là một cuộc canh tân.” Hơn 33.000 người dân Mỹ chết mỗi …

Hơn 33.000 người dân Mỹ chết mỗi năm trong các sự cố liên quan đến súng, bao gồm tai nạn, giết người và tự tử, khoảng gần bằng những tai nạn do xe cộ gây ra. Tuy nhiên, các luật lệ về sự giới hạn trong việc bán và sở hữu vũ khí khác nhau rất nhiều từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, và thật sự, chúng ta không rõ những biện pháp nào mới có thể ngăn cản được bạo lực có vũ trang!

Một số nghiên cứu từ các nước khác cũng đã gợi ý rằng… khoảng thời gian “làm mát” giữa việc bán và vận chuyển súng có thể làm giảm bớt các xung động tự sát và bạo lực gây ra từ những cơn tức giận… 

Vom Troi Magazine tạm dịch
18 Oct, 2017

Lời bàn:

Good idea!! 
Luật buộc chờ đợi khi mua súng làm nguội sự bốc đồng, hung hăng; Cứu được hàng trăm mạng sống mỗi năm. –  Tr. Ngon Nguyen 16 Oct, 2017 

——–
Mỗi năm hơn 30 ngàn người chết vì súng, cứu được vài trăm mạng người thì cũng còn quá ít.
Đối với những kẻ thích chơi súng chẳng hạn như tên xả súng Paddock, mua và dự trữ súng cả chục năm nay thì luật này xem ra vô hiệu quả. – Huu-Ngh. Nguyen 17 Oct, 2017 

——–
Chỉ được chừng 1% thôi (!) Mà cứu được người nào hay người nấy ! Chớ chuyện ra luật cấm tự do mua bán súng đạn ở Mỹ coi bộ gian truân quá. Ít nhất là trên 3 năm nữa thì mới có hy vọng nhúc nhích một chút. – Tr. Ngon Nguyen 17 Oct, 2017 

———

Mua bán và xử dụng súng đã có từ lâu rồi, là truyền thống của dân Hoa Kỳ, mấy chục đời tổng thống cũng vậy. Ngay cả các ông bà dân biểu, thượng nghị sĩ cũng có súng hết. Ít nhất là 35% người của đảng dân chủ đang sở hữu súng đạn. Hãy chờ xem nếu như đảng dân chủ lên cầm quyền thì sẽ thấy rõ hơn. Ở nước ‘Switzerland’ / Thụy-sĩ, hầu hết các nhà đều có súng, tỷ lệ người có súng rất cao nhưng ít bao giờ bắn súng bừa bãi, họ có ý thức, mỗi  một người dân là một lính. – Trong Ng. Nguyen 17 Oct, 2017

———
Nếu nghiên cứu thêm để biết số sinh mạng được cứu theo thời gian chờ đợi, mình sẽ kiếm ra thời gian chờ đợi tốt nhất đem ra áp dụng! – Nam Nguyen 18 Oct, 2017

———
.. một tia ánh sáng, một niềm hy-vọng, một khoảnh bình-an …(?)  – NBN 18 Oct, 2017 

 

 

 

 

 

 


One thought on “Thời gian chờ đợi khi mua súng có thể cứu được hàng trăm sinh mạng mỗi năm! Nghiên-cứu từ Đại-học Harvard. | Gun waiting periods could save hundreds of lives a year, study from Harvard Business School says ….

  1. Trackback: Bilingual Magazines in progress – duocngon
    […] và những lời bàn … ) Bài đọc chi tiết nơi đây: […]...

Comments are closed.