Thơ : Đăng đắng đời tôi!

Đăng đắng đời tôi - DLV.jpg

Đăng đắng đời tôi, DLV

Gởi cho tôi ‘30 đồng’, ông nhé
Nhọc nhằn rồi tôi sẽ gánh hộ ‘Ông’
Mạng phương nào tôi cũng sẽ chạy rong
Lời nhạo báng, cam lòng tôi đón nhận

Đừng lo lắng tôi có buồn số phận
Trót biếng lười, tài trí lại ..linh tinh
Thì sá gì thiên hạ chưởi hay khinh!
Chuyển cho tôi chút mưu sinh, ông nhé!

Có lắm lúc tôi cũng buồn đó chứ ..
Vì đan tâm phá rối người hiền lương
Và.. nghẹn ngào đánh phá người mình thương!
Tôi nén tủi, tránh nhìn gương, kiếm sống…

NgocBíchNgân – 22/01/2018 -1:32 p.m.
Trời lạnh, làm thơ.
Thơ Tư-do, mong Tự-do, mong ấm no.. cho Quê-hương!
—————————–
Chú thích:
– 30 đồng, khoảng lương/tuần của các Dư-luận-viên
– Ông: Đảng Cộng-sản VN.

Xem thêm: Thơ-Văn-Nhạc – nbn