Lễ Khai Mạc Thế-Vận-Hội mùa Đông 2018 – Pyeongchang 2018 Opening Ceremony | Pairs Skating Short Program – Canadian Team. Giới thiệu Phái đoàn Trượt băng Canada…

Everything You Need to See from the Opening Ceremony | Pyeongchang 2018
Xem Lễ Khai Mạc đầy ánh sáng … 


Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông năm 2018,
một cảnh ánh sáng, một cuộc gọi cho sự thống nhất, và một tầm nhìn hòa bình…
Watch the best moments of the opening ceremony of the 2018 Olympic Winter Games, a spectacle of lights, a call for unity, and a vision of peace of harmony.


Chương trình ngắn nhóm trượt băng đôi  tại Thế vận hội mùa Đông 2018
từ thứ 6 ngày 9 tháng 2 tại Hòn Gangneung Ice Pyeongchang ở Hàn Quốc.
Watch a condensed version of the Team Event Pairs Skating Short Program at the 2018 Olympic Winter Games, from Friday, February 9, at the Gangneung Ice Arena in Pyeongchang, South Korea.


Chương trình ngắn cho các nam lực- sĩ trượt băng đơn tại Thế vận hội mùa đông năm 2018, từ Thứ 6 ngày 9 tháng 2 tại Gangneung Ice Arena ở Pyeongchang, Hàn Quốc.
Watch a condensed version of the Team Event Men Single Skating Short Program at the 2018 Olympic Winter Games, from Friday, February 9, at the Gangneung Ice Arena in Pyeongchang, South Korea.

******

PyeongChang 2018 Canadian Olympic Figure Skating Team Announcement
Giới thiệu các lực-sĩ của đội trượt băng Canada …

Image result for Olympic 2018 Opening Games