Happy Lunar New Year * 2018 * Lời Chúc Mừng Năm Mới đến mọi người !!!

– May Health, Peace, Love and Prosperity be with You & Yours in this coming New Year !!
– Que la Santé, la Paix, l’Amour et la Prospérité soient avec Vous et avec vos Proches dans cette Nouvelle Année Lunaire à venir .
… 

Chuc Mung  Nam Moi 2018 Res..jpg
Sáng ngày đầu năm … 
nh Chúc mọi người

Nụ Cười luôn thắm
Lòng ấm Tình thân
Không còn phân vân
 Nỗi buồn năm cũ …

Các Anh, các Chú
Dư đủ Tình-yêu,
  Cô, Chị diễm-kiều.
 Vạn Điều Như Ý … 


16 Feb, 2018 Montréal,
Hoa tuyết trắng  đang bay ngập trời,
tựa như cánh đồng mai vàng trong gió Xuân…
IMG_20180216_112932.jpg

Image result for Tết 2018Image result for Thiệp Tết 2018Related imageImage result for Chúc Mừng Năm Mới 2018Image result for Tết 2018