Các buổi Lễ Thượng Kỳ VNCH & Diễn hành đầu năm Mậu Tuất 2018 ở Hải ngoại – Vietnamese 2018 Lunar New Year’s Celebrations & Parades around the world…

Lễ Thượng Kỳ cờ vàng VNCH tại City Hall San Jose
Mồng 1 Năm 2108, Mậu Tuất

Lời chúc Tết của Thủ Tướng Canada nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018
Prime Minister Trudeau’s  greetings to Vietnamese 
on the occasion of the Lunar  New Year.

_____________________

Lễ Thượng Kỳ tại Santa Clara mồng 2 Tết Mậu Tuất.


Tết 2018 Đốt Pháo Grand Century Mall San Jose


DIỄN HÀNH TẾT MẬU TUẤT 2018 TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CALIFORNIA.
FEB.17.2018 – Part#1

=> DIỄN HÀNH TẾT MẬU TUẤT 2018 . TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CALIFORNIA.
FEB.17.2018 – Part#2
=> DIỄN HÀNH TẾT MẬU TUẤT 2018. TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CALIFORNIA.
FEB 17.2018. – Part#3 

————————
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CHARLOTTE , NC LÀM
LỄ THƯƠNG KỲ ĐẦU NĂM MẬU TUẤT 2018.

_________________

Liên hội cựu Chiến Sĩ VNCH:DFW, DALLAS Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Mậu Tuất 2018 Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn 

14-480x450 (2)