13/6/18 Tiếp Tục Biểu Tình!!|Live: Sáng 13/6 Cuộc Tổng Biểu Tình Đã Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường… Những cuộc phỏng vấn đầy nước mắt oán hờn !| Biểu tình bùng phát tại Long An sau khi Quốc hội thông qua Luật an ninh mạng! Những hình ảnh thân yêu ghi lại…

13/6/18: 13/6/2018 I Biểu tình bất ngờ bùng phát tại Long An sau khi Quốc hội thông qua Luật an ninh mạng

Trực Tiếp: Sáng 13/6 Cuộc Tổng Biểu Tình
Đã Hơn 1 Triệu Người Dân Xuống Đường Biểu Tình
Lắng nghe: “Những cuộc phỏng vấn đầy nước mắt oán hờn của người dân!” … 

Thương quá Đồng bào tôi ! …

Related image
Related image
Image result for Will Nguyen bị đánh vì biêu tình
Image result for Will Nguyen bị đánh vì biêu tình
Image result for Biểu Tình 99 năm cho thuê phản đối
Related image

Related image

Related image
Related image
Related image
Image result for Biểu Tình 99 năm cho thuê phản đối 10/06 Bình thuận

Image result for Biểu Tình 99 năm cho thuê phản đối
Related image
Related image