Lời Kêu Gọi: Tổng Biểu Tình trong và ngoài nước ngày 7&8 tháng 7, 2018 của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại| Tổng biểu tình chống luật Đặc Khu trên toàn nước Úc: 06/Jul/2018 | Tổng Biểu Tình tại Ottawa, Canada ngày 7 tháng 7, 2018/ Thanh Tâm Phỏng vấn BTC …

Jul 4, 2018
Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Kêu Gọi Biểu Tình ….

Jul 6, 2018
Xem: Tổng biểu tình chống luật Đặc Khu trên toàn nước Úc.
Xem: Tổng biểu tình chống luật Đặc Khu trên toàn nước Úc.

************

Tổng Biểu Tình tại Ottawa, Canada ngày 7 tháng 7, 2018

Thời gian: ngày thứ bảy 7 tháng 7, 2018, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Địa chỉ Quốc Hội: 111 Wellington St, Ottawa. Địa chỉ Tòa Đại sứ csVN 55 Mackay Street, Ottawa, ON K1M 2B2 Địa chỉ Tòa Đại sứ trung cộng 515 St Patrick Street, Ottawa, ON K1N-5H3

Sẽ có xe Bus đưa đón đồng bào tại Toronto và vùng phu cận, khởi hành đúng 7:00 giờ sáng thứ 7 ngày 7 tháng 7. BTC sẽ cung cấp thức ăn nhẹ và nước uống. – Toronto: 222 Spadina Avenue, Toronto (Hướng nam đường Dundas, gần China Centre) Liên lạc: Nguyễn Văn Tấn tel: 416-271-0638 – North York: Jane & Finch Mall, 1889 Finch Avenue West, North York (Trước Tim Hortons) Liên lạc: Lê Đức Vân tel: 416-249-7967 – Trương Phước Nhỏ tel: 416-540-4615 – Mississauga: Square One Mall, 199 Rathburn Road West, Mississauga (Giữa tiệm Sport Chek và Starbucks Coffee) Liên lạc: Nguyễn Công Minh tel: 289-203-5986 – Nguyễn Trung Thành tel: 647-717-4728

Quý đồng hương cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Lê Thuần Kiên tel: 647-824-2830 – Nguyễn Văn Tấn tel: 416-271-0638 – Lê Đức Vân tel: 416-249-7967 – Vũ Quốc Hưng tel: 416-875-5705 – Nguyễn Ngọc Duy tel: 416-618-7306

Jul 5, 2018
Tổng Biểu Tình tại Ottawa, Canada – Thanh Tâm phỏng vấn …

******
Image result for Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại kêu gọi

Image result for Tổng Biểu Tình tại Ottawa, Canada ngày 7 Tháng 7

******