TỔNG BIỂU TÌNH 02/09 Bất diệt: BAO VÂY trụ sở QuốcHội/ Hà Nội THẤT THỦ! Chinese! Get out! Biểu tình tại Nhà Thờ Đức Bà| Người Việt Bắc Cali biểu tình trước tiệc quốc khánh CSVN=> Lật đổ quân Việt Cộng trong nước – Lật mặt bọn Việt gian ở Hải ngoại! |Biểu Tình Lớn Sáng Nay 02 /09 Phản đối…|Công An Hà Nội được lệnh Trấn Áp mọi cuộc Biểu Tình ngày 2 tháng 9.