Election Day 2018 LIVE UPDATES| Live Results: 2018 Midterm Elections Coverage|Exit polls show Trump is on voters’ minds…| Bầu cử giữa kỳ Mỹ có ý nghĩa như thế nào? – Gay cấn bầu cử tại Nam California!!|CBS News, ABC News, PBS NewsHour, NBC News …

Election Day 2018 LIVE UPDATES:
Exit polls show Trump is on voters’ minds 

Bầu cử giữa kỳ Mỹ có ý nghĩa như thế nào?
Đây là cuộc bầu cử có tác động lớn tới hai năm còn lại của chính quyền
Tổng thống Donald Trump

 


WATCH LIVE: Election Day 2018 Coverage and Results – 
ABC News
*******

Watch live results and analysis of the 2018 midterm elections with NBC News‘ Chuck Todd, Lester Holt, Savannah Guthrie and more.

PBS NewsHour will present live coverage of the 2018 Midterm Elections
on Tuesday, November 6, 2018.

Gay cấn bầu cử tại Nam California (VOA)
Related image