Thánh giận, Thánh ..vật ?! Phó chủ tịch UBND T.P. HCM phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội Nguyễn Thị Thu qua đời !! | Màn Đốn cây bỏ rễ’ của phường Cộng-sản? Lời khuyên đến các bạn Thân-cộng, khuynh hướng Tả …