Chi-tiết về Tang-lễ của Thân phụ Bác-sĩ Lê Thuần Kiên, Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto, Ông Lê Thuần Phong cựu Trung Tá HQ Quân Lực VNCH … | Cáo Phó của Tang-gia.

Image result for a black condolence candle
Nhận được Tin Buồn:
Cựu Trung Tá Hải Quân QLVNCH, Ông

Lê Thuần Phong 

[ Thân-phụ Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto, Bác-sĩ  Lê Thuần Kiên ]

Sinh Ngày 21 Tháng 2 Năm 1934 tại Hà Nam, Việt Nam
Vừa Từ Trần Vào Lúc 9 Giờ Tối Ngày 27 Tháng 2 Năm 2019
(Nhầm Ngày 23 Tháng Giêng. Kỷ Hợi) 

Hưởng Thọ 85 Tuổi
Tại Richmond Hill – Ontario Canada

Thành Kính Phân Ưu – Đặc-san Vòm Trời & Thân-hữu

Image result for Phân Ưu

Image result for Separator line

Chương Trình Tang Lễ:

* Lễ Nhập Quang & Phát Tang => Thứ Bảy, 09 Tháng 03 Năm 2019 | 01:00 PM – 03:00 PM
* Thăm Viếng => Thứ Bảy, 09 Tháng 03 Năm 2019 | 03:00 pm – 07:00 pm
* Thăm Viếng => Chủ Nhật, 10 Tháng 03 Năm 2019 | 01:00 pm – 03:00 pm
* Lễ Cầu Siêu => Chủ Nhật, 10 Tháng 03 Năm 2019 | 03:00 pm- 04:00 pm
* Lễ Di Quan => Thứ Hai, 11 Tháng 03 Năm 2019 | 10:30 pm – 12:30 pm 

*****
Linh-cữu sẽ được quàn tại:
York Cemetery & Funeral Center
160, Beecroft Rd, Toronto
Ontario Canada | Tel 416-221-3404 

Related image

Cáo Phó Toronto.jpg
Related image