Chiến Sĩ Lý Tống vừa từ biệt cõi đời ?-Thông Báo Tin Buồn Chiến Sĩ Lý Tống…

 

Thư vừa nhận được:

Được tin Chiến sỹ Lý Tống người suốt đời chiến đấu cho lý tưởng Tự Do và một Việt Nam Tự Do vừa từ biệt cõi đời.
Xin kính báo cùng cầu nguyện hương linh anh sớm về cùng Đất Mẹ Việt Nam.

Kính Báo,
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi – 21-03-2019

Image result for separator line

 

Thông Báo Tin Buồn Chiến Sĩ Lý Tống

Mar 21 at 10:23 AM – canhthep.blogspot.com

Khấp Báo cùng Quý Niên-Trưởng và Quý Huynh-Đệ,

Bịnh viện vừa gọi cho tôi : Thân nhân Lý Tống vào ký tên rút ống cho LT ra đi, tôi đã để cho HT Hội KQ San Diego Cù thái Hòa đai diện Đại gia đình Quân Đội VNCH nói chung & Đại Diện Quân Chủng KQ nói riêng, rút ống để một người anh em của chúng ta, MỘT ĐẠI ANH HÙNG CỦA VIỆT-NAM ra đi trong ngậm ngùi , nuối tiếc vì chưa được thấy DÂN-TỘC VN thoát khỏi gông cùm CS. Nguyện cầu hương linh của bạn ta Lý-Tống tức SVSQ KQ Lê-văn-Tống khóa 65 A KQVNCH, mãi mãi thanh thảng nơi cõi VĨNH-HẰNG.

KQ LvS (Sơn Ca 23).

—————————————————————————————————————————–

Chiến sĩ Lý Tống qua đời

San Diego, California: Theo những tin tức loan báo vào lúc 11 giờ sáng hôm thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019, bác sĩ đã yêu cầu thân nhân của chiến sĩ Lý Tống đến bệnh viện, ký giấy tờ rút ống thở đang gắn trong người ông.

Ông Lý Tống năm nay 72 tuổi, đã vào bệnh viện chữa trị vì bệnh khó thở nhiều ngày trước và hiện ở trong tình trạng hôn mê. Vì thân nhân của ông Lý Tống ở mãi thành phố San Jose, cho nên có thể đến chiều hôm thứ năm, thì các thân nhân mới đến nơi để ký giấy tờ cho chiến sĩ Lý Tống…. [Theo ThoiBao.com] .


Related image

Image result for Lý Tống
Image result for Lý TốngImage result for Lý Tống

 

Related imageImage result for separator flower divider line

 

TB: Đính chính “Lý Tống hồi tỉnh xin cầu nguyện cho anh”| Gia đình ‘Ó Đen’ Lý Tống quyết định không rút ống | SOS. TIN GIỜ CHÓT: ANH LÝ TỐNG SỐNG LẠI | Ông Lê Xuân Nhuận bên giường bệnh …