Đại Lễ Phục sinh vòng quanh Thế-giới |20-04-2019 | Pâques célébrée autour du monde/ Easter celebrated around The World.  Video: Pope Francis – The Easter Vigil – ĐGH dâng Thánh Lễ Vọng Phục-sinh…

 

Happy Easter to All !! *** Chúc Mừng Phục-sinh … *** Joyeuses Pâques à tous !!

St. Peter’s Basilica – The Easter Vigil presided over by Pope Francis
Thánh đường Thánh Phêrô – Đại Lễ Vọng Phục Sinh do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ trì.

Pope Leads Catholics Into Easter With Vigil Mass
Đức Giáo Hoàng hướng dẫn các con chiên Công-giáo trong
Đại Lễ Vọng Phục sinh…
tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ Bảy, Ngài kêu gọi các tín hữu sống không phải vì những thứ nhất thời như sự giàu có và thành công mà là vì Thiên Chúa. 

VATICAN CITY (Reuters) – Pope Francis led the world’s Roman Catholics into Easter at a vigil Mass in St. Peter’s Basilica on Saturday night, urging the faithful to live not for transient things like wealth and success but for God.

The largest church in Christendom was dark at the start of the long service as the pope carved into a candle the numbers of the year 2019 and the first and last letters of the Greek alphabet – Alpha and Omega – signifying that God is the beginning and end of all things…

*********

Easter celebrated around the world
Lễ Phục sinh được tổ chức trên khắp thế giới: 

Prelates during the Easter Vigil mass at the Saint Peter's Basilica in Vatican City on April 20, 2019.
Prelates during the Easter Vigil mass at the Saint Peter’s Basilica in the Vatican City on April 20.
Lễ Thánh Thủy trước Đại Lễ Phục-sinh tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Thành phố Vatican vào ngày 20 tháng 4, năm 2019. 

Men carry a Christ Crucified and statues of the Passion of the Christ during the traditional Easter Procession of the Mysteries (Processione Dei Misteri) in Trapani, Sicily, on April 20, 2019.
Men carry a Christ Crucified and statues of the Passion of the Christ during the traditional Easter Procession of the Mysteries (Processione Dei Misteri) in Trapani, Sicily, on April 20, 2019. Alberto Pizzoli.
Những người đàn ông đang khiêng & di chuyển tượng Chúa Giê-su Kitô bị đóng đinh và các bức tượng về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô trong Lễ rước kiệu truyền thống Phục sinh (Processione Dei Misteri) ở Trapani, Sicily, vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. 

Image result for Pope Francis - The Easter Vigil 2019-04-20
Pakistani Christians attend midnight Easter mass at St. Anthony Church in Lahore, Pakistan, Saturday, April 20, 2019 – Christians across the world are celebrating Easter, commemoraring the day followers believe Jesus was resurrected in Jerusalem 2000 years ago.
Kitô hữu Pakistan tham dự thánh lễ Phục sinh nửa đêm tại Nhà thờ St. Anthony ở Lahore, Pakistan, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 – Các Kitô hữu trên khắp thế giới đang tổ chức lễ Phục sinh, kỷ niệm ngày các tín đồ tin rằng Chúa Giêsu đã phục sinh ở Jerusalem 2000 năm trước.

 

People light candles as they celebrate the Holy Saturday Easter Vigil in the catholic church of Saint Mary of Snows in Bratislava, Slovakia, on the Easter Eve on April 20, 2019.
People light candles as they celebrate the Holy Saturday Easter Vigil in the catholic church of Saint Mary of Snows in Bratislava, Slovakia, on the Easter Eve on April 20, 2019. Joe Klamar.
Mọi người thắp nến khi tham dự Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh vào đêm Thứ Bảy, bên trong giáo-đường công giáo ‘Saint Mary of Snows’ ở Bratislava, Slovakia, vào đêm Vọng Phục-sinh vào ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Harlem Easter Weekend Gospel Celebration in NY on 20 April 2019Image result for Harlem Easter Weekend Gospel Celebration
Harlem Easter Weekend Gospel Celebration in New York on 20 April 2019
Khu phố ‘Hạc-lem’ mừng cuối tuần Lễ Phục-sinh, tại Nữu-ước vào ngày 20 tháng 4, 2019 

EASTER VIGIL. Lighted candles illuminate the faces of the Catholics who attended the Easter Vigil Mass led by Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle on Black Saturday at the Manila Cathedral on April 20, 2019. Photo by Angie De Silva/Rappler
Tagle at Easter Vigil: Be the love that triumphs over sin, death.
Đức Hồng-y Tagle tại Đêm Vọng Phục-sinh: Hãy là tình yêu chiến thắng tội lỗi, sự chết.

EASTER VIGIL. Lighted candles illuminate the faces of the Catholics who attended the Easter Vigil Mass led by Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle on Black Saturday at the Manila Cathedral on April 20, 2019. Photo by Angie De Silva/Rappler
VỌNG PHỤC SINH. Những ngọn nến thắp sáng.., chiếu sáng những gương mặt của những người Công giáo đang tham dự Thánh lễ Vọng Phục sinh do Đức Tổng Giám mục Manila Luis Hồng y Tagle dâng vào Tối Thứ Bảy tại Nhà thờ Manila. vào ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Jakarta Police deploy 5,500 personnel to safeguard Easter celebrations
Catholics attend mass in Jakarta Cathedral on Thursday (Indonesia). Maundy Thursday is part of the Easter celebrations. (Antara/M. Risyal Hidayat). – The Jakarta Police have deployed 5,500 personnel to safeguard the observance of Easter this weekend.
Người Công giáo tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Jakarta hôm thứ Năm (Indonesia). Thứ năm Tuần Thánh là một phần của lễ kỷ niệm Phục sinh. – Một lực lượng Cảnh sát Jakarta gồm 5.500 nhân viên đã dàn rào kín để bảo vệ việc dâng Thánh Phục Lễ Phục sinh vào cuối tuần này.

*******
Good Friday, Easter services at Notre Dame Cathedral, Paris will go on — outdoors
Thứ Sáu tuần Thánh, các nghi lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Đức Bà, Ba-lê, 
vẫn sẽ  diễn ra – ngoài trời ..


People in Paris attend a Good Friday Stations of the Cross procession April 19, 2019, near the gutted Notre-Dame Cathedral. (CNS photo/Gonzalo Fuentes, Reuters)
Người dân ở Ba-lê tham dự  Thánh-lễ  Thứ Sáu Tuần Thánh & Cuộc đi Chặng Đàng Thánh giá  ngày 19 tháng 4 năm 2019, gần Nhà thờ Đức Bà thương mến … 
Notre Dame fire, Notre Dame Cathedral, news on notre dame, easter at notre dame, Easter Vigil Mass, Easter celebrations

***+++***

Image result for THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2019
Thánh đường Giáo xứ Long Tâm, Bà rịa : Canh thức Vượt Qua mừng Chúa Phục Sinh 2019

Cathedral of Long Tam Parish, Ba Ria:  Easter Vigil Sunday 2019.

Easter vigil at Ban Mê Thuột Cathedral, Đắk Lắk – 2019
Canh thức Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Đắk Lắk – 2019

Holy Easter Celebration At The Cathedral Of Vinh Châu, Việt Nam – 2019
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Vinh Châu, Việt Nam – Năm 2019 (Tin Ảnh)

***********

easter mass at the vatican
Easter Mass at the Vatican in Rome
Đại Lễ Phục-sinh tại Vatican, La-mã.

 

Image result for Catholic Line separator

Easter Phuc SInh 2019