09/06/2019 PARIS Biểu Tình Kỷ Niệm 1 Năm ngày Toàn Quốc Tổng Biểu Tình!| Lắng nghe những cuộc Phỏng-vấn thật sinh-động… | Một năm sau tổng biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng…

09/06/2019 PARIS biểu tình kỷ niệm 1 năm ngày toàn quốc biểu tình
chống Đặc khu kinh tế bán nước trá hình của CSVN

*****
Lắng nghe những cuộc Phỏng-vấn thật Sinh-động và đậm đà tình Dân-tộc ...

Một năm sau tổng biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng –
Vẩn còn đậm nét ..

*****

Đả Đảo Cộng-sản trên khắp toàn thế giới !!!