+ Good Friday – Pope Francis presides over Good Friday service in Vatican City + 10-Apr-2020 | Thứ Sáu Tuần Thánh – Montréal…

Doctors, nurses in Good Friday procession at Vatican | News ...WATCH: Pope Francis presides over Good Friday service in Vatican City
+++ Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh +++
Vào lúc 3:00 PM ngày 10.04.2020 – Montréal

Christian-Cross-Free-Download-PNG.png (400×551)

WATCH: Pope Francis presides over Good Friday service in Vatican City

Pope Francis presides over “Passion of the Lord” service commemorating the last hours in Jesus’ life.

————————–

+++ Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh +++
Vào lúc 3:00 PM ngày 10.04.2020 – Montréal


Công Giáo Montréal
Lm. Gioan B. Đinh Thanh Sơn,Lm. Pacômêô Trần Văn Hồng,Thầy Dominic Vũ Đ. Hòa

********

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa
Thứ Sáu Tuần Thánh –  3:00PM Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Vietnamese Martyrs Catholic Church Arlington Texas

———-

Cuộc Thương Khó của Chúa
+ Đức Thánh Cha Phanxicô – Thứ Sáu Tuần Thánh +

Truyền Thông Dòng Tên Thuyết minh tiếng Việt

How to stream Pope Francis' Good Friday masses

Doctors and nurses in Good Friday procession at Vatican
Doctors, nurses in Good Friday procession at Vatican | News ...

Doctors, nurses in Good Friday procession at Vatican - The ...Doctors, nurses in Good Friday procession at Vatican – Eckville Echo

Xem Thêm:
Read More about Good Friday:

* Good Friday – Thứ Sáu Tuần Thánh ++ The Crucifixion of Jesus ++ Chúa chết trên Thập-giá!