Films (2)

Trang Phim Ảnh

Phim Tài Liệu
Documentary
Phim Tình Cảm – Xã Hội Cải Lương Nam Bộ
Trao Đổi Tù Binh
Prisoner Exchange
 (1973)
Chúng Tôi Muốn Sống
‘We Want to live’ ( 1956/ captioned)
Giữa chốn bụi hồng 1972
HữuPhước,Th.Nga, HươngLan
TB Bắc Việt từ chối VC
Most POW reject communist ..
SÓNG TÌNH
Thẩm Thúy Hằng 
 Phụng Nghi Đình
Phùng Há Thanh Nga
Vietnam War Documntry
The Battle of Khe Sanh
Nắng Chiều
ThanhNga, HùngCường
 Tiếng Trống Mê Linh
Thanh Nga &Thanh Sang
Nhà Tù Phú-Quốc
Enemy PW in RVN
TRƯỜNG TÔI
Tuyết Lan, Qu. Dũng
 Thái hậu Dương Vân Nga
Ngọc Giàu Bạch Tuyết
La Chute de Saigon/Le
dernier jour le 30 Avril 1975
 NÀNG
Thẩm Thúy Hằng
Con Gái Chị Hằng
Th.Nga. Hữu Phước, Út B. Lan
Quân Lực VNCH/Armée
de la Républ. du VN
 1971-73
 Người Cô Đơn (1972)
Thanh Nga, Vân Hùng,
Tướng Cướp BạchHảiĐường
Hùng Cường & Ngọc Giàu
Mậu Thân 1968 :
Cuộc đối đầu lịch sử
 Chiếc Bóng Bên Đường
Thành Được, Kiều Chinh
 Tiếng Hạc Trong Trăng
Th. Nga, Th. Được, H. Phước
Thảm Sát tại HUẾ !!  Người Tình 0 Chân Dung
Kiều Chinh, Trần Quang
  ‘Bên Cầu Dệt Lụa’
Thanh Nga & Thanh Sang
Tổng Thống
NGÔ ĐÌNH DIỆM

( Phần 1 & 2)
 5 Vua hề về làng
Th.THằng,LaTh.Tân,Th.Nga,Th.Được,
KhảNăng,V.Chung,Th.Việt,BảoQuốc.
 Đêm tiễn đưa
H. Cường, B. Tuyết, K. Ngọc, Út Hiền 
 NHÀ TÙ Man Rợ CS! 
Phỏng Vấn Các Tù Nhân
 Tứ quái Sài Gòn (1973)
LTh.Tân, Th.Việt,KhảN,T.Lâm
 Người Tình Trên Chiến Trận
M. Vương,Mỹ Châu,Th.Sang
‘Trại Tập Trung Cải Tạo’
của CSVN-PhạmVĐồng
 Như Hạt Mưa Sa (1971)
Thẩm Th. Hằng, Trần Quang
 Nửa Đời Hương Phấn
Thanh Nga , Thành Được
 Hồ Chí Minh 
Đảng CS Đông Dương
 XA LỘ KHÔNG ĐÈN
Th.Nga, HoàiTrung, T.Hoa, 5 Châu
 SAN HẬU
Th.Nga, Ng.Giàu,HữuPh. DiệpL.
..
T.Tuớng Lê Duy Mật tiết lộ
việc BánNước của ĐẢNG..
 Vượt Sóng /2007 KiềuCh. DiễmLiên
Journey from the Fall /Captionned
 ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Thanh Nga Hữu Phước Ngọc Giàu
Quãng đời nhẫn nhục của
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Photos of Old Mytho,
Hình ảnh ThP.Mỹ Tho trước 75
 Mỹ-Tho cảnh cũ người xưa 
Vọng Cổ – HuynhChieu Dang

Sự Thật Về
=> HỒ CHÍ MINH <=

SÀIGÒN Before 1975  
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

City of Mytho, VN Before 1975
Thành phố Mỹ Tho trước 75