Humour Page – Vui Cười

Mỗi ngày 1 phim vui – Daily Happy Video!

Chúc Các Bạn: Ngày Vui, Hạnh-phúc và nhiều Hy-Vọng đẹp !!!
Wish you All: A Joyful Day, Happiness & lot of Fine Hopes.

 Joke of The Day
Chuyện Vui mỗi Ngày 
AUSSIE GRASSHOPPERS
A Texas farmer goes to Australia for a vacation. There he meets an Aussie farmer and gets talking. The Aussie shows off his big wheat field and the Texan says, “Oh! We have wheat fields that are at least twice as large.”
Then they walk around the ranch a little, and the Aussie shows off his herd of cattle. The Texan immediately says, “We have longhorns that are at least twice as large as your cows”.
When the Texan sees a herd of kangaroos hopping through the field, he asks, “And what the heck are those?”.
The Aussie replies with an incredulous look, “Don’t you have any grasshoppers in Texas?”

The old good daysImage result for grandfather and grandson watching river clipart

Little Dickson asks his grand-father:
– Grand Pa, can you tell me some story of your past.
– The world has changed so much now!
– What you mean?
– I remember when I was a kid I could go to the store with $2 and come home with 3 bags of chips, 2 candy bars, 1 pound of flour, 2 kg of sugar, 2 dozens of egg, 3 bars
of cheese, 1 sausage, and some boxes of milk … (sigh).
– So .. what about now?
– Nowadays, that won’t happen again! sigh again). They got cameras everywhere!!

“Just water,”

A priest was driving and gets stopped for
speeding.
The state trooper smells alcohol on the
priest’s breath and then sees an empty
wine bottle on the floor of the car.
He says, “Father, have you been
drinking?”
“Just water,” says the priest, fingers
crossed.
The trooper says, “Then why do I smell
wine?” The priest looks at the bottle and
says, “Praise be to God! He’s done it
again!”

Terrible experience

Miss Gushin: “It must be wonderful to be a
parachute jumper. I suppose you’ve had
some terrible experiences.”
Parachutist (fed up with her): “Yes, miss,
terrible. Why, once I came down where
there was a sign: “Keep Off The Grass.”

———

A man was wandering in the woods,
pondering all the mysteries of his life and
his own personal problems…
The man couldn’t find the answers, so
hesought help from God.
God? You there, God?” he asked.
Yes. What is it, my son?” God answered.
Mind if I ask a few questions?” the man
asked.
Go ahead, my son, anything.“.
God, what is a million years tọ you?
God answered, “A million years to me is
only a second.

The man asked, “God, what is a million
dollars worth to you? 

God replied, “A million dollars to me is
worth only a penny.
The man lifted his
eyebrows and asked his final question.
God, can I have a penny?
God answered: “Sure, give me a second”.

Image result for speechless smiley clipart

CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC
Một nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở Australia.Ở đó ông ta gặp một nông dân Úc và bắt chuyện. Người Úc gây phô trương bằng cánh đồng lúa mì lớn của mình và người Texas nói: ”Ồ! Chúng tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này.”
Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát, và người Úc phô trương đàn gia súc. Ngay lập tức người Texas nói:”Chúng tôi có những con thú sừng dài lớn ít nhất gấp đôi những con bò của anh”.
Khi người Texas thấy một đàn Kangaroos nhảy qua cánh đồng, ông ta hỏi: “Và đó là những con quái gì vậy”
Người Úc trả lời với một nét mặt hoài nghi:”Các ông không có những con châu chấu ở Texas à?”

Chuyện ngày xưa

Cu Tèo:
– Ông kể chuyện hồi xưa của ông đi.
– Thế giới bây giờ thay đổi nhiều quá!
– Vậy là sao hở ông?
– Cháu biết không? ngày xưa khi ông còn nhỏ, ông chỉ có 2$, ông mua đủ thứ trên đời. Nào là 3 bịch ‘chips’, 2 túi kẹo, 1 cân bột, 2 kg đường, 2 lốc trứng, 3 hộp phô-mai, 1 cây xúc xích và mấy hộp sữa nữa …(thở dài).
– Thế.. còn bây giờ thì sao hở ông?
– Bây giờ thì .. thua rồi cháu ạ! (thở dài
hơn).  Họ đặt ‘camera’ nhiều quá !!

“Chỉ là nước”

Một vị Linh mục đang lái xe và bị dừng lại
vì đã vượt tốc độ.
Nhân viên cảnh sát ngửi thấy mùi rượu
trên hơi thở của linh mục và sau đó nhìn
thấy một chai rượu rỗng trên sàn xe.
Ông nói: “Cha, ông đã uống rượu?”
“Chỉ là nước”, Vị linh mục nói, ngón tay
an vào nhau.
Người lính nói: “Tại sao tôi lại ngửi thấy
mùi rượu?
Vị linh mục nhìn vào chai và nói: “Hãy
khen ngợi Chúa! Người đã làm điều đó
thêm một lần nữa!

Kinh nghiệm khủng khiếp

Cồ Gushin: – Làm người nhảy dù chắc hẳn
phải tuyệt vời lắm Tôi nghĩ là anh từng
trải qua nhiều kinh nghiệm khủng khiếp.
Người nhảy dù (đã chán ngấy những câu
hỏi của cô ta): Đúng vậy, khủng khiếp lắm.
Chà, có lần tồi đáp xuống ngay nơi có cắm
bảng ghi “Không được dẫm lên cỏ”.

———

Một người đi lang thang trong rừng suy
nghĩ vê những điêu thẩn bí của cuộc sống
và những vấn đê riêng tư của anh ta.
Người đó không thể tìm ra câu trả lời, do
đó anh ta tìm Chúa.
Chúa thân mến, Chúa có đấy không?
Anh 
ta hỏi.
Ta đây. Con cần gì hả con trai?” Chúa trả
lời.
Con có thể hỏi Chúa mấy điều được
k
hông?” anh ta hỏi tiếp.
Cử hỏi đi, con trai của ta.“.
A
nh ta hỏi: “Chúa thân mến, một triệu năm
v
ới Người là bao nhiêu?”
Chúa trả lời: “Một triệu năm vôi ta chỉ là
m
ột giây”.
A
nh ta hỏi tiếp: “Chúa thân mến, một triệu
đ
ô-la với Người là bao nhiêu?
C
húa đáp: “Một triệu đô-la với ta chỉ là một
u“.
Người đàn ông nhướn mày lên và hỏi câu
hỏi cuối cùng.
Chúa có thể cho con một xu được không?”
Chúa đáp: “Được chứ, con chờ ta một
gtiây!”.

 

Áo cưới màu trắng
Lần đầu tiên dự một lễ cưới, bé gái nói thầm với mẹ: “Mẹ ơi tại sao cô dâu lại mặc
bộ đồ màu trắng?”

“Bởi vì màu trắng là màu của hạnh phúc, và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất
trong đời của cô dâu.” Để đơn giản, bà mẹ giải thích.
Cô bé nghĩ một lúc và nói:”Ơ thế thì tại sao chủ rể lại mặc bộ đồ màu đen hả mẹ?

The Bride wore white
Attending a wedding for the first time, a ittle girl whispered to her mother, “Why is
the bride dressed in white?”Related image
“Because white is the color of happiness, and today is the happiest day of her life,”Her mother tried to explain, keeping it simple.

The child thought about this for a moment, then said, “So why’s the groom wearing black?”

———–

Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng
sông ấy có sâu không.

– Không đâu, – chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông
hận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.

Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên :
– Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
– Ðúng thế mà, – chú bé đáp, – nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi. 

The River Isn’t Deep
A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep.

“No”, replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives.

When the traveller reached the other side he turned and shouted : “I thought you said it wasn”t deep ?!!!..”
“It isn’t”, was the boy’s reply : “it only takes grandfather’s ducks up to their middles !”

———–

Reason for divorce
A married couple appeared in court to get a divorce.
The judge: “Please tell me the reason for your divorce?”
The husband: “Judge…
The wife: “Let me speak first.”
The husband: “No, I want to speak first ”
The wife: “No, let me speak first.”
The judge: “Stop, stop! Now I know the reason why you want to divorce.”

Lý do ly hôn
Hai vợ chồng nọ đưa nhau ra trước toà.
Toà: Anh chị cho biết lý do xin lỵ hôn?
Chổng: – Thưa quý toà…
Vợ – Để tôi nói trước!
Chồng: – Không được, xin quý toà để tôi nói trước!
Vợ: – Không dứt khoát phải đề tôi nói trước.
Toà: – Thôi, thôi! Giờ thì tôi biết lý do ly hôn của anh chị rồi.

———–

Why do you go on the balcony?
Wife: “Why do you go on the balcony
when I sing? Don’t you like to hear me?”
Husband: “It isn’t that. I want the neighbors to see that i’m not beating my wife.

Tại sao anh lại đi ra ban công?
Vợ: Tại sao anh lại đi ra ban công trong khi em hát như thế chứ? Bộ anh không thích nghe em hát sao?
Chồng: Không phải vậy đâu em! Anh chỉ muốn cho bà con hàng xóm thấy là anh hiện thời không có đánh đập gì em hết.

———–

Học tiếng Pháp để làm gì ?
– Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ?
– Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên muốn hiểu nó sẽ nói gì khi bắt đầu tập nói.

Why Do They Have French Lesson?
“What””s the idea of the Greens having French lessons ?”
“They have adopted a French baby, and want to understand what she says when she begins to talk”.

———–

How to live?
“Darling,” said the young man to his new bride. “Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?”
“Of course, dearest, no trouble,” she answered. “But what will you live on?”.

Sống làm sao?
– Em yêu! một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới,  vì rằng chúng ta đã cưới nhau, em có nghĩ, em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh không?

– Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả, cô ta trả lời, Nhưng còn anh, anh.. sẽ sống bằng gì?.

Being bilingual has its advantages 

Lợi thế của việc thạo song-ngữ

A mouse, hiding in a hole in the wall, was
scared of venturing out where a huge
tomcat was poised to catch it.
After an hour, the purring sounds
stopped, and the mouse coulỉd only hear
the sound of a rooster crowing. “I can go
out now
, the mouse thought. The danger is
gone” .
Unfortunately, the cat was still patiently
waiting for its prey.
He pounced on the mouse, gobbled it up
and tumed to a kitten, saying, “You see,
being bilingual has its advantages!
Một con chuột nấp trong một cái hốc ở
trong tường sợ không dám đánh liều chạy
ra ngoài chỗ có một con mèo đực to tướng
đang trong tư thế sẵn sàng để vồ nó.
Một giờ sau, con chuột không nghe thấy
những âm thanh rừ ừ của con mèo nữa,
mà chỉ nghe thấy tiếng một con gà trống
gáy.
Con chuột nghĩ:  “Bây giờ mình ra ngoài
được rồi. Nguy hiểm đã qua rồi !”.
Thật không may, con mèo vẫn kiên nhẫn
chờ môi của nó. Nó vồ con chuột, nuốt
chửng và quay vê phía một con mèo con,
nồi: “Con thấy không, biết hai thứ tiếng có
lợi đấy chứ“.

What a man
Coming back from the beach, the boy told his mother enthusiastically about the journey with his father:
– While we were sitting on the coach, a beautiful girl got on and dad asked me to stand up…
– That was a good idea, my son. You should offer the woman your seat. That’s what a gentleman always does.
– But he asked me to take another Seat while there were a lot of free seats.

Thế mới là đàn ông
Từ nơi tắm biển trở về, cậu bé hào hứng kể cho mẹ nghe chuyện chuyến đi của hai bố con:

– Hai bố con đang ngồi trên xe buýt chạy đường dài thì có một cô gái rất đẹp bước lên, Bố bảo con đứng dậy….
– Thế là rất đúng, con trai mẹ ạ. Phải nhường chỗ cho phụ nữ, thế mới đáng là đàn ông chứ.
– Nhưng trên xe còn rất nhiều ghế, bố lại bắt con đi ngồi chỗ khác.

Most Inspiring Albert Einstein Quotes

1. Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.


2. Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts
3. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.
4. Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth.
5. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

*****

Secret of happiness

Sitting at the dinner table, the niece asked her uncle and his wife who have been married for 40 years.
“What secret helps you live together for such a long time?”
“It’s very simple. When one person speaks, the other doesnt listen.”

Bí quyết của hạnh phúc

Bên bàn ăn, người cháu hỏi vợ chồng ông chú đã thành hôn cách đây 40 năm:
– Bí quyết gì giúp cô chú sống được với nhau lâu như thế.
Đơn giản thôi, khi người này nói thì người kia không nghe.

******


Image result for 3 cute laughing smiley faces emoji

Chuyện Vui Xem Bói

Thầy bói lạc đường
Một ông thầy bói đi lạc đường, hỏi thăm khách qua đường. Người ấy bảo:
– Thầy đi bói thì phải biết đường chứ? Thế lúc đi, thầy không bói à?
Ông thầy bói trả lời:
– Tôi đã bói rồi đấy chứ! Trong quẻ, ngài dạy: cứ hỏi khách qua đường thì biết.

Lên thiên đàng sớm
Thầy bói phán cho một ông đi xem: “Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng”.
Ông kia bèn hỏi:
– Thế nếu vợ tôi chết trước?
– Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó.

Thầy bói mù
Hai vợ chồng đi dạo phố về.
– Anh nghĩ lão thầy bói khi nãy là mù thật đấy.
– Sao anh lại đoán thế?
– Vì lúc em cho tiền thì lão nói: Cám ơn… người đẹp!

Thầy bói cao tay
Thày bói nói với thiếu nữ xinh đẹp có thân hình thon thả: “Sắp tới trong đời cô sẽ xuất hiện một người mới”
– Ôi tuyệt quá! Trông người đó như thế nào vậy thày?
– Không tóc, không răng,… nặng khoảng 3 ký rưỡi…
– ????

Ban-dăc bói chữ
Ônôrê Đơ Ban-dăc rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này.
Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó.
Ônôrê Đơ Ban-dăc chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét:
– Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.
Khi Ônôrê Đơ Ban-dăc ngừng lời, bà cụ chậm rãi nói:
– Ông Ban-dăc ạ, lẽ nào ông lại không nhận ra bà giáo cũ và cuốn vở của ông?.

The Farmer & Communists 2.png

Image result for can stock

Happy Page

The Farmer & Communists 2.png