*08-Nov* Election Day – God Bless America! *LIVE Result* Ngày bầu cử Tổng thống/Chúc Hoa-kỳ nhiều may mắn!

US Election Day
08- Nov – 2016
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016

———-

Election Day Live => Hillary Clinton Casting Her Vote For Herself in New York
Giây phút Bà Hillary Clinton  bỏ phiếu … more “*08-Nov* Election Day – God Bless America! *LIVE Result* Ngày bầu cử Tổng thống/Chúc Hoa-kỳ nhiều may mắn!”