Lịch Sử Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day… May the blessing of God be upon Us

LỄ TẠ ƠN-THANKSGIVING

(Tiếng Anh: Thanksgiving) là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ và Canada. Có ý nghĩa lúc đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức, cho tất cả người lao động theo luật định tại Mỹ và Canada. 

Bữa tệc mừng lễ Tạ ơn của một gia đình tại Mỹ.

 Thanksgiving Day is a national holiday celebrated primarily in the United States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. It is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States and on the second Monday of October in Canada. Several other places around the world observe similar celebrations. Thanksgiving has its historical roots in religious and cultural traditions and has long been celebrated in.

  more “Lịch Sử Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day… May the blessing of God be upon Us”