Dòng Sông Trong Mưa …

Sáng đứng lại nơi xưa… nơi ‘Cơn Mưa Phùn’ ra đời những trang nhật ký… 
Sáng đứng lại nơi xưa…. để chợt lắng nghe đất trời trăn trở yên ổn trong lòng!

Dòng Sông Trong Mưa

Đứng ngắm dòng sông xưa
Dòng kỷ niệm trời mơ
Những dày vò nhung nhớ
Khắc ghi nghìn vần thơ

Dầu Trời mưa, gió mưa
Nước mưa trôi ưu tư
Chẳng thấm nổi da thịt
Chẳng thấm nổi dòng sông
Sông hạn hán giữa dòng
Ứa lệ thương nhớ sóng…

Mưa ướp lạnh cõi lòng
Lạnh cóng cả dòng sông!

Trời vẫn gió, vẫn mưa
Vẫn nhỏ lệ đong sông
Sông vẫn khô, vẫn cạn ! 
Vẫn hạn hán nhớ mong…

                                                 nbn 

River Rain/